Nasz Zespół

Jay Bowyer

Jay BowyerUcząc języka angielskiego w Polsce od 1998 roku, Jay Bowyer czuje się dość swobodnie w nauczaniu Polaków swego ojczystego języka. Jako dyrektor do spraw uczniów, Jay wie, jakim wyzwaniom muszą sprostać Polacy uczący się języka obcego i odkryła wiele ciekawych i twórczych rozwiązań by pomóc im przezwyciężyć zahamowania przed rozmową z English Native Speakers.

Jako kobieta biznesu, Jay z chęcią dzieli się swoimi doświadczeniami i pomysłami z kanadyjskiej perspektywy. Ponieważ sama prJako kobieta biznesu, Jay z chęcią dzieli się swoimi doświadczeniami i pomysłami z kanadyjskiej perspektywy. Ponieważ sama pragnie zrozumieć inne kultury, Jay pomaga zagłębić się w kanadyjskie i północnoamerykańskie tradycje, kulturę i wyzwania stojące przed Jay Bowyerobecnym pokoleniem. Otwarty i kochający zabawę styl życia Jay ujawnia się na każdych prowadzonych przez nią zajęciach, sprawiając, że przyswajanie języka staje się mniej stresujące i dość praktyczne. Nierzadko można spotkać Jay popijającą kawę i rozmawiającą ze swoimi uczniami poza zajęciami; to kolejny sposób, który pomaga jej uczniom w nabywaniu doświadczenia językowego.

Tematy takie jak rodzina, związki międzyludzkie, wyzwania związane z pracą, wpływy środowiskowe, wypoczynek i wiara są nieodzowną częścią dyskusji na zajęciach u Jay. Jay BowyerPomogła ona stworzyć teksty wykorzystywane na zajęciach tak, by mówienie, rozumienie, czytanie i gramatyka pojawiały się w odpowiednich proporcjach. Całkowicie skoncentrowana na sukcesach swoich uczniów, Jay ma na swoim koncie największą ilość uczniów zaczynających w najniższych grupach i zostających z nią aż do momentu osiągnięcia poziomu upper intermediate.

Będąc choć raz na zajęciach u Jay zrozumiesz dlaczego Graceland zwany jest „Szkołą z Duszą”.